Elmed
Loading...

ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ

Квалитетот е клучната причина во постигнувањето и одржувањето на високо ниво на доверливост од страна на клиентите во однос на нашата компанија вклучувајќи ги и брендовите кои ги застапуваме и истиот претставува платформа за постигнување на одржлив раст и развој.

Таа доверба се темели на квалитетот и реномето, како и на високите стандарди креирани низ текот на годините. Квалитетното работење претставува основна определба на ЕЛМЕД која што својот лик го добива со воведување на Системот за управување со квалитет (QSM) за потребите на исполнување на стандардите.

  • Квалитет
  • Реноме
  • Вистинска доверба

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Иднината припаѓа на модерните и иновативни компании кои грижливо планираат и стратешки управуваат со својата работа

Види повеќе во делот За Нас

Image

Наши партнери

Главен фокус

Наша мисија

Постојано усвојување на нови знаења

Врвен квалитет

Врвен квалитет на нашите производи и услуги

Имплементација

Следење и имплементација на сите техничко-технолошки достигнувања

Специфични решенија

Изработка на специфични решенија прилагодени на конкретни потреби

Image

Контакт информации

За повеќе информации исконтактирајте нѐ: